مرکز مهارت آموزی مجتمع معلم
 

اخبار/مقالات

قرار گرفتن برنامه های جدید آموزشی بر روی آرشیو
برنامه های آموزشی جدیدی بر روی آرشیو قرار گرفت.

آموزش برنامه نویسی
آموزش زبان های برنامه نویسی بر روی آرشیو

قرار گرفتن آموزش مهارت های هفتگانه بر روی آرشیو
آموزش مهارت های هفتگانه بر روی آرشیو قرار گرفت.

آموزش و خود نرم افزار 3ds max بر روی آرشیو
آموزش و خود نرم افزار 3ds max بر روی آرشیو قرار داده شد.

اضافه شدن متریال و ابجکت های 3بعدی
متریال ها و ابجکت های سه بعدی به آرشیو اضافه شد.

برنامه های حال حاضر آرشیو
مطالب افزوده شده به آرشیو
 

دسترسی ها